ضمانت در تعهدات
55 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شهریور 1360 - شماره 24
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی