بخش تحقیق: تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها (3)
55 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1388 - شماره 49 »(48 صفحه - از 7 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی