تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (4): (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی)
58 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 50 »(24 صفحه - از 25 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی