بخش تحقیق: اعراض از ملک
56 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1369 - شماره 8 »(26 صفحه - از 7 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی