بخش ترجمه: قضاوتهای اخلاقی و قوانین
47 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1370 - شماره 9 »(48 صفحه - از 231 تا 278)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی