قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات
54 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » پاییز 1378 - شماره 1 »(16 صفحه - از 76 تا 91)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی