مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه
54 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » مهر 1372 - شماره 29
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشت مترجم حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه جدیدترین شاخه حقوق بین‏الملل عمومی است که با توجه به وضع آشفته جهان و محارباتی که در هر گوشه برپاست، شاید امروز بیش از هر زمان دیگر موضوعیت و فعلیت پیدا کرده باشد و محققا شایان توجه دانشمندان ماست.مقاله‏ای که ذیلا به نظر می‏رسد، به منظور افزایش آگهی از مقررات مربوط به آن عموما و تطبیق آن با قواعد اسلامی بالاخص ترجمه شده است.نویسنده گرچه در این زمینه دقت نظر به خرج داده است، ولی به نظر می‏رسد از جنبه تاریخی، بعضی مطالب مقاله به بررسی بیشتری نیاز داشته باشد.راست است که شارع مقدس اسلام در حوزه حقوق و تکالیف طرفین محاربه از پیشروان اندیشه بشر دوستی است، ولی این سخن نویسنده، که در روزگار باستان(از زمان یونانیان و رومیان تا قرون وسطی)از دولت و قانون و مناسبات خارجی و بالاخص حقوق جنگ به کلی اثری نبوده، قابل تأمل و مطالعه است. شواهدی در دست داریم که در میان قبایل جزیرة العرب پیش از اسلام و نیز در متون سیاسی و حقوقی هند و چینی نیز قواعدی برای جلوگیری از رفتارهای وحشیانه در جنگ وجود داشته است.اکنون پس از ایراد این ملاحظات، خوانندگان را دعوت به مطالعه اصل مقاله می‏کنیم و بحث بیشتر در خصوص حقوق بین المللی در ایام قدیم را به فرصتی دیگر وامی‏گذاریم.