وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی
49 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان و پاییز 1381 - شماره 183 و 184
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی