تدوین و تحول علم «سیر» (حقوق بین المللی اسلامی)
56 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1377 - شماره 23 و 24 »(34 صفحه - از 19 تا 52)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی