حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟
50 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1378 - شماره 25 و 26 »(18 صفحه - از 61 تا 78)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی