حقوق جزای شرعی کلیسای کاتولیک
59 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1379 - شماره 29 و 30 »(32 صفحه - از 29 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی