مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در حقوق اسلامی
55 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1384 (یادنامه دکتر شهیدی)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی