فلسفی شدن حقوق/ پیشینه فلسفه حقوق در اندیشه اسلامی
47 بازدید
محل نشر: خردنامه همشهری » شهریور 1385 - شماره 6 »(3 صفحه - از 42 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی