بخش تحقیق: تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها
60 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1385 - شماره 44 »(46 صفحه - از 9 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی