بخش تحقیق: تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها (2)
54 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 46 »(38 صفحه - از 7 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی