بیمه متقابل در پیشینه اسلامی (ضمان عاقله و جریره)
144 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » زمستان 1371 - شماره 6 »(24 صفحه - از 39 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی