تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی
62 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » پاییز 1387 - شماره 58 »(20 صفحه - از 93 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی