وصیت مازاد بر ثلث در مکاتب حقوق اسلامی
83 بازدید
محل نشر: حق«مطالعات حقوقی و قضائی» » بهار 1366 - شماره 9 »(14 صفحه - از 151 تا 164)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی