چه کسی می تواند حکم شلاق زدن بدهد؟ چه کسی می تواند شلاق بزند؟
67 بازدید
محل نشر: گزارش » مرداد 1380 - شماره 125 »(3 صفحه - از 44 تا 46)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی