ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی (ره)
61 بازدید
محل نشر: نامه الهیات » پاییز 1388 - شماره 8 »(24 صفحه - از 77 تا 100)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
همزمان با شروع قرن بیست و یکم و هزاره جدید همراه با تمام تحولات و تغییرات در سطح جهانی،کره خاکی به‏ شکل عجیبی وارد چالش جدید قرن،یعنی ترور و تروریسم شد؛و نظریات حقوقی پیرامون آن در صدر مباحث روز قرار گرفت.مسلمانان و فقهای اسلامی نیز به همین سبب برای اعلام دیدگاه فقه جزایی اسلام،شروع به کنکاش‏ و بررسی‏های بسیار در این موضوع کردند تا با یافتن عنوانی در فقه،جهت تطبیق با موضوع ترور و تروریسم،با اعلان دیدگاه اسلام نسبت به این دست اقدامات،شریعت مبین را از اتهام خشونت و ترور مبرا سازند. این مقاله بر آن است که با بررسی فقهی عناوین مشابه به ترور و تروریسم،از قبیل:ارهاب،اغتیال،فتک و محاربه عوان برتر را در معادل سازی برای دستیابی به حکم فقهی آن پیدا کرده و با بررسی ابعاد ترور و تروریسم‏ و اعلان محکومیت آن از دیدگاه اسلام،با نگاهی به مبانی فقهی حضرت امام حکم تروریست را مبتنی بر یک‏ رابطه‏ی منطقی و اصولی از حکم محارب استنباط و استخراج نماید.