بخش تحقیق: تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی معاصر
79 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز 1374 تا بهار 1375 - شماره 16 و 17 »(30 صفحه - از 7 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی