در همایش بزرگداشت پروفسور توشی هیکو ایزوتسو عنوان شد: مفاهیم اخلاقی در قرآن
65 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) خرداد 1380 - شماره 67 )(1 صفحه - از 37 تا 37)
تعداد شرکت کننده : 0