بررسی تطبیقی حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بین الملل
55 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مصباح ) تابستان 1375 - شماره 18 )(20 صفحه - از 7 تا 26)
تعداد شرکت کننده : 0