بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر
46 بازدید
محل نشر: دیدگاه های حقوقی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 42 و 43 »(32 صفحه - از 127 تا 158
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله،صحبت از حق غیر قابل انکار برای زوجه است که از صدر اسلام تاکنون مورد توجه بوده است و این حق را که در قرآن نیز به وجوب پرداخت آن اشاره شده،چیزی جز مهریه‏ نمی‏باشد.آنچه در اینجا به آن خواهیم پرداخت،بررسی اینکه آیا حق زوجه نسبت به مهر ایجاد شده و این ایجاد حق به چه عواملی بستگی دارد،که پاسخ به این پرسش حدود حقوق زوجه را مشخص کرده و از بسیاری اختلافات که در بین علما در باب مهر وجود دارد،می‏کاهد.خواهیم‏ گفت عوامل ایجادکننده حق زن بر مهر چه عواملی هستند؟عوامل ایجادکننده،عواملی هستند که به واسطه آن حق زن نسبت به مهر ایجاد شده،که این مهر می‏تواند مهر المسمی یا مهر المثل‏ یا مهر المتعه باشد.در کنار عوامل ایجادکننده،عوامل استقرار مهمر نیز بررسی می‏شود که نقش‏ این عوامل،از میان برداشتن تزلزلی است که این تزلزل،در نتیجه احتمال وقوع طلاق قبل از نزدیکی،در مالکیت زن نسبت به نصف مهر وجود دارد.خواهیم دید که نزدیکی گاهی عامل‏ ایجادکننده این حق است و گاهی عامل استقرار این حق،حقی که در صورت شرط عدم مهر نیز، زایل نمی‏شود،چرا که الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی‏ ندارد.در پایان هم به بررسی آثار این تفکیک خواهیم پرداخت،آثاری که از ایجاد حق زن بر مهر نشأت می‏گیرد و همچنین حدود اختیارات زوجه را بیان خواهیم نمود. واژگان کلیدی: مهر المثل،نکاح مفوضه المهر،نکاح مفوضه البضع،حق حبس،استقرار مهر.