اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه
50 بازدید
محل نشر: تحقیقات حقوقی » پاییز و زمستان 1371 و بهار و تابستان 1372 - شماره 11 و 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی