مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه
47 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » زمستان 1379 - شماره 17 »(20 صفحه - از 75 تا 94)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است:1)اصل اثر نسبی قرار داد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛2)طرفین قرار داد می‏توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائا به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کنند؛3)آثار تعهد به نفع شخص ثالث با توجه به قصد صریح یا ضمنی طرفین تعیین می‏شود؛4)طرفین قرار داد می‏توانند تعهدی را که به سود شخص ثالث ایجاد کرده‏اند اسقاط کنند یا مفاد آن را تغییر دهند.مع ذلک آنان می‏توانند این حق را از خود سلب کنند که در این صورت، حق شخص ثالث، لازم و غیر قابل اسقاط و تغییر خواهد بود. کلید واژه‏ها:تعهد، شخص ثالث، اصل اثر نسبی قرار داد، تعهد به نفع شخص ثالث