قاعده تحذیر: نقد هشدار در رفع مسئولیت
49 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » پاییز 1371 - شماره 5 »(18 صفحه - از 7 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی