تحلیل فقهی مباحث وصیت: میزان در محاسبه ثلث (5)
76 بازدید
محل نشر: حق«مطالعات حقوقی و قضائی» » تابستان 1366 - شماره 10
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی